Środowisko naturalne

Świat, który nas otacza zmienia się nie do poznania pod wpływem działania człowieka. Ludzi na ziemi jest coraz więcej, w związku z tym coraz więcej jej walorów naturalnych jest niszczonych. Zarówno potrzeba miejsca jak i zasobów przyrody sprawia, że natura w naszym otoczeniu ogranicza się do kilu drzewek i trawnika obok chodnika.

Przyroda

Tak wiele przeznaczamy na naszą działalność, że istnieje obawa, że następne pokolenia mogą nie doświadczyć tego co to jest prawdziwa przyroda. Dlatego zarówno rządy państw jak i wiele instytucji działa na rzecz przyrody. Wydawanych jest wiele aktów prawnych ograniczających działanie człowieka oraz przewidujących wysokie kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów środowiskowych. Ponadto popularyzowane są pozytywne zachowania wobec natury, wiele firm szczyci się swoimi działaniami na korzyść środowiska. Wielkie międzynarodowe (i nie tylko) przedsiębiorstwa poświęcają sporą część swoich finansów na działania proekologiczne. Z jednej strony jest to zagrywka marketingowa, która pomaga zyskać więcej sympatyków z drugiej jednak strony przynosi korzyści dla środowiska naturalnego.

dzungla

Kontrola wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne

Większość firm produkcyjnych zużywa surowce do wytwarzania swoich produktów. W trakcie produkcji danego towaru powstaje wiele odpadów, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko. Sam proces produkcji zużywa energię, a w niektórych przypadkach skutkuje emisją szkodliwych substancji do atmosfery. Przedsiębiorstwa takie są zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków zapobiegawczych w postaci filtrów, oczyszczalni ścieków, właściwego składowania odpadów. Wszelkie te działania mają na celu zminimalizowanie jakiegokolwiek ryzyka zanieczyszczenia środowiska. Jednakże zdarzają się przypadki, że te wszystkie wymogi są spełnione ale tylko na papierze jak np. analiza hałasu. Firmy posiadają wszelkie dokumenty świadczące o zastosowaniu się do wymogów, jednakże w praktyce, ze względu na koszty nie są one spełnione. Wszelkie działania zmierzające do ochrony środowiska stanowią bowiem dodatkowy koszt. Firmy chcąc go uniknąć uciekają się do bardzo niepoprawnych rozwiązań, które jeszcze gorzej oddziaływają na środowisko. Dlatego istnieje wiele przedsiębiorstw, które zajmują się kontrolą działań innych firm. Sporządzają one odpowiednie raporty, w których jasno wykazują zaobserwowane uchybienia. Dla przedsiębiorstw, które postępują zgodnie z przepisami raport taki może stanowić powód do dumy. Firmy, które popełniają błędy nieświadomie mogą wyciągnąć odpowiednie wnioski i podjąć działania korygujące w celu ochrony naszej planety.