Czy warto zmieniać lekarza rodzinnego?

Lekarz rodziny, znany również jako lekarz pierwszego kontaktu, to lekarz, od którego zaczynamy praktycznie każde leczenie. Bez względu na chorobę, chcąc rozpocząć leczenie, zaczynamy od odwiedzenia właśnie lekarza rodzinnego, który stawia diagnozę i wdraża leczenie lub kieruje nas do specjalistów. W naszym interesie więc jest, by był to dobry lekarz.

Bardzo często tak jest, wielu lekarzy rodzinnych to bowiem lekarze oddani pacjentom, stawiający trafne diagnozy, bez problemu kierujący do specjalistów lub udzielający dobrych, trafnych porad. Niestety nie wszyscy tacy są. Niektórzy postępują inaczej. Odmawiają wypisywania skierowań do specjalistów, kierują na badania bardzo niechętnie i najczęściej do ośrodka, z którym współpracują, wypisując coś, co przypomina skierowanie, jednak nim nie jest. Nierzadko zapisują leki, które nie do końca dobrze działają i odmawiają zapisywania kolejnych, źle traktują pacjentów. Jeśli nasz lekarz rodzinny właśnie tak postępuje, warto pomyśleć o jego zmianie.

Nie każdy wie, że lekarza rodzinnego można zmieniać. Każdego roku można dokonać takiej zmiany ale bezpłatnie tylko raz. Większa ilość zmian będzie związana z kosztami.

Dlaczego warto zmienić lekarza?

Od lekarza rodzinnego zależy bardzo wiele. Jeśli oceniamy go negatywnie, mamy problem z wyegzekwowaniem należnych nam praw, nie otrzymujemy recept, nie otrzymujemy skierowań na potrzebne badania, pozostawianie u takiekiego lekarza jest po prostu stratą czasu i działaniem na swoją niekorzyść. Zmiana lekarza to nie problem. Wystarczy znaleźć takiego, który oceniany jest przez nas lepiej i złożyć odpowiednią deklarację. W przypadku zmiany ośrodka, w którym się leczymy, wskazana jest w tej sytuacji również zmiana pielęgniarki, w przypadku kobiet zaś, również położnej. W razie konieczności jednak warto zmieniać lekarzy rodzinnych na lepszych, leczyć się w lepszych warunkach i bardziej przyjaznej atmosferze. Zmiana lekarza rodzinnego jest czymś, do czego mamy prawo i w razie konieczności należy z takiego prawa korzystać.