Czym jest terapia Orthokine

W pierwszym etapie terapii Orthokine za pomocą specjalnej strzykawki, z żyły ramiennej chorego pobiera się krew. Budowa strzykawki sprawia, że konkretne komórki pobranej krwi zostają pobudzane do produkcji właściwego białka przeciwzapalnego-antagonisty receptora interleukiny. Powstrzymuje ono proces zapalny w miejscu, w którym zostanie wstrzyknięte. Antagonista jest pozyskany bez dodatku innych substancji, które mogą być obce dla organizmu. Uzyskana w ten sposób surowica jest wstrzykiwania w chory staw pacjenta.

Terapię Orthokine zaczęto używać w 1998 roku do leczenia zwyrodnień i zapalenia stawów oraz zwalczania bólów pleców. Schorzenia te są głównym skutkiem zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, stawów międzykręgowych i stanów zapalnych korzeni nerkowych. Wykazano również dużą skuteczność w leczeniu urazów mięśni i ścięgien.

Na czym to polega?

Interleukina-1 (IL-1) to białko przekaźnikowe, to znaczy jest to substancja, która ostrzega komórki o uszkodzeniu lub zakażeniu. Organizm reaguje na takie ostrzeżenie powstaniem zapalenia. Stan zapalny ma miejsce dłużej niż kilka dni i przechodzi w stan przewlekły. Celem białek przekaźnikowych, w tym antagonisty jest rzecz jasna powstrzymanie stanu zapalnego. U osoby, u której zaobserwowano umacnianie się stanu zapalnego związanego z destrukcją stawów zostaje zaburzona równowaga (homeostaza) pomiędzy interleukiną-1, a antagonistą receptora interleukiny-1, co powoduje nasilenie się procesu zapalnego.

Orthokine jest jedyną w swoim rodzaju biologiczną metodą leczenia przy zwyrodnieniu stawów i bólu pleców. Polega ona na podawaniu chorym ich własnych białek ochronnych, które wytworzone są z krwi pobranej wcześniej. Terapia Orthokine jest w pełni bezpieczna, skuteczna i została podparta licznymi badaniami laboratoryjnymi.

Metoda została opracowana przez niemieckich lekarzy i opisana w licznych renomowanych periodykach naukowych. Polega ona w skrócie na wstrzyknięciu choremu mieszanki autologicznych białek surowicy, które powstały z jego własnej krwi. Dzięki zastosowaniu tego typu terapii możliwe jest przywrócenie równowagi w miejscu zapalenia, a proces zapalny zostaje spowolniony lub całkowicie zlikwidowany.