Fenomen komórek macierzystych

Na czym polega fenomen komórek macierzystych?

Komórki macierzyste mają zdolność niewyczerpanej możliwości podziału za sprawą regeneracji. Są to gruntowe nieokreślone komórki, które mają umiejętność do zmieniania się w każde specjalistyczne komórki. Umiejętność ta sprawia, że są one aktualnie dogłębnie badane w celu praktycznego wykorzystani w leczeniu.

Ważnym użyciem komórek macierzystych są zabiegi ortopedyczne. Stosuje się je przy leczeniu ścięgien, chrząstki stawowej albo zmian zniekształceniowo-zwyrodnieniowych, więcej o zabiegach tutaj – http://www.sport-med.pl/leczenie/komorki-macierzyste-w-medycynie-sportowej-i-ortopedii. W trakcie operacji przeważnie wykorzystuje się komórki autologiczne, czyli brane od pacjenta. Dzięki temu komórki są akceptowane przez organizm biorcy i rośnie ich skuteczność.

Macierzyste komórki przeważnie pobierane ze szpiku kostnego, jest to tkanka znajdująca (przeszczep szpiku kostnego jest przeszczepem komórek macierzystych), z krwi pępowinowej, jest to zabieg niewymagający inwazyjnych metod oraz z embrionów, zabieg jest atakowany przez Kościół Katolicki.

Rozróżniane są 4 rodzaje komórek macierzystych:
1. Komórki totipotencjalne – występuję w organizmie człowieka od początku istnienia. Najbardziej zaawansowaną komórką tego typu jest zygota. Są wstanie zróżnicować się we wszystkie dojrzałe komórki.
2. Komórki pluripotencjalne – mniej zaawansowane z komórek, które wytwarzają się od samego początku. Posiadają umiejętność dania początku każdemu typowi komórek. Pierwsze zmieniają się w występujące u noworodka części składowe takie jak mezodermy, ektodermy i endodermy. Nie mogą jednak przeistaczać się w komórki totipotencjalne.

3. Komórki multipotencjalne – cechuje je umiejętność przeistaczania się tylko w komórki z ich typu embrionalnego. Przez co są to szczegółowo wyspecjalizowane komórki macierzyste dające początek jedynie paru rodzajom komórek dorosłych.
4. Komórki unipotencjalne – bardzo wyspecjalizowane komórki macierzyste potrafiące przeistaczać się w tylko jeden konkretnie określony typ komórek dorosłych. Inaczej nazywane komórkami prekursorowymi.