kardio

Jakie są rodzaje USG i na czym polega badanie?

Ultrasonografia to badanie, które za pomocą uzyskane obrazu pozwala na ocenę stanu narządów i tkanek w organizmie ludzkim. Współcześnie jest najpopularniejszą i najbardziej bezpieczną metodą wykorzystywaną przez wielu lekarzy z całego świata. Pierwsze badania z zastosowaniem Ultrasonografu przeprowadzone zostały w połowie XX wieku. Jakie są rodzaje USG i jak przeprowadza się badanie? Jak działa Ultrasonograf? […]

Problemy z sercem – choroby, profilaktyka

Każdy dobrze wie, że umiejscowione jest w środku naszej klatki piersiowej w tak zwanym „worku osierdziowym”. Potocznie mówi się, że umiejscowione jest po lewej stronie ciała, bo ustępuje mu płuco lewe. Serce odpowiada na wszystkie emocje przykładowo jeśli jesteśmy zdenerwowani, płaczemy, obawiamy się czy jesteśmy szczęśliwi, kołacze ono coraz szybciej w celu dostarczenia z krwią […]